O rok možno už nekúpite ten istý profilový systém. Nebude vám to vadiť?

Kúpa okien nie je len tak krátkodobou záležitosťou, ktorú dokážete vykonať behom jedného dňa. Treba si všímať množstvo parametrov, pričom medzi jeden z tých najdôležitejších patrí práve profilový systém. Koľko by mal mať komôr? Aké sklo je pre mňa najvhodnejšie?

Kvalitný profilový systém na prvom mieste!

Dôležitou veličinou je koeficient priepustnosti tepla okien, ktorý sa značí „Uw“. Doporučená hodnota podľa normy je 1,2, no bežne sa dodávajú okná s hodnotu 0,7 až 1,2. Tento parameter sa odvíja od výberu skla aj profilu. Od profilového systému však závisia vcelku všetky funkcie, ktorými dané okno disponuje. Zabezpečujú odolnosť voči praskaniu, mechanickému poškodeniu či opotrebeniu. Taktiež závisí práve od profilového systému životnosť okien, ktorá by mala byť pochopiteľne čo najdlhšia. V dnešnej dobe nájdeme na trhu množstvo typov a tried profilových systémov, ktoré sa od seba odlišujú rôznymi parametrami a vlastnosťami. Každý výrobca alebo firma ponúka profilové systémy rôznych značiek, čiže výber závisí od konkrétnych požiadaviek a finančných možností klienta.

Ak by ste sa však rozhodli, že si výmenu starých okien za nové rozložíte na určite časové obdobie, teda neuskutočníte ju naraz, môže sa stať, že o pár mesiacov už nezoženiete rovnaké okná, resp. profilové systémy ako majú okná, ktoré ste zatiaľ stihli vymeniť. Z toho vyplýva, že prvá časť okien bude mať iný profilový systém ako druhá časť okien.

Neznamená to, že ide o nejaký výrazný problém, veď nie vždy nám financie dovoľujú kúpiť všetko naraz. No najlepšie je, ak majú všetky okná rovnaký profilový systém, aby ste to mali jednotné. Je predsa lepšie najskôr našetriť a potom investovať do okien, ktoré budú svojou kvalitou totožné!

Autorské právo: bonzodog / 123RF Reklamní fotografie